gabriela masłowska rpp

W ławie poselskiej spędziła kilka kolejnych kadencji — najpierw z Ligą Polskich Rodzin, od 2007 r. Z wykształcenia jest ekonomistką, na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych. Rozmowa została przeprowadzona 23 marca, a więc przed złożeniem we wtorek przez grupę posłów wstępnego wniosku o pociągnięcie prezesa NBP Adama Glapińskiego do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu. W 2022 dwukrotnie zgłaszana przez posłów PiS do Rady Polityki Pieniężnej. Za pierwszym razem w lutym tegoż roku zrezygnowała z kandydowania[8].

gabriela masłowska rpp

Masłowska zaznacza, że marcowa projekcja przewiduje także, że w drugiej połowie 2025 i 2026 r. Inflacja CPI powinna kształtować się na poziomie zgodnym z celem, przy czym inflacja bazowa ma według projekcji utrzymywać się na wyższym poziomie niż inflacja ogółem. Ekonomiści spodziewają się jednak, że kolejne dane GUS pokażą dalszy wzrost inflacji, do ok. 20 proc. Jeśli mają rację, a NBP nie podniesie już w tym cyklu stóp procentowych (na taki scenariusz stawia rynek), inflacja w Polsce przekroczy cel NBP ośmiokrotnie. Gabriela Masłowska dzieli się z czytelnikami portalu Radia Maryja swoimi przekonaniami dotyczącymi przyszłości stóp procentowych w Polsce.

Po dwóch latach RPP znów podwyższy stopy procentowe?

(marcowe dane o inflacji Główny Urząd Statystyczny opublikuje w piątek, 29 marca). Duda dodała, że trudno znaleźć przestrzeń do obniżek stóp procentowych w 2024 r. — Nad realnym poziomem obniżki stóp możemy zastanawiać się w 2025 r., choć nie wykluczam, że sama dyskusja mogłaby nastąpić pod koniec bieżącego roku —zastrzegła w rozmowie z ISBnews. – Oczekuje się, że w pierwszym kwartale bieżącego roku inflacja CPI powróci do poziomu zgodnego z celem inflacyjnym NBP, czyli 2,5 proc., +/- 1 pp. Jednocześnie spadek inflacji bazowej będzie wolniejszy i pozostanie ona powyżej inflacji CPI ogółem w kolejnych kwartałach. Kształtowanie się inflacji obarczone jest jednak znaczą niepewnością, którą musimy brać pod uwagę – tłumaczy Masłowska.

Następnie przez rok stopy pozostawały na tym samym poziomie. We wrześniu ubiegłego roku niespodziewanie ogłoszono obniżkę stóp procentowych, i to aż o 75 punktów bazowych. Miesiąc później dokonano jeszcze jednej obniżki, tym razem o 26 punktów bazowych. Od listopada stopy są na niezmienionym poziomie 5,75 proc. „Komunikacja płynąca ze strony RPP umacnia zatem scenariusz stabilizacji stóp procentowych w tym roku. Jednocześnie naszym zdaniem bieżące zaskoczenia inflacyjne (w dół) redukują ryzyko podwyżek stóp, o którym wspominają niektórzy członkowie Rady” – skomentowali ekonomiści Alior Banku.

„Wystarczy nieelastyczne trzymanie się przez RPP mandatu. Oznacza to dbałość o zbieganie inflacji do celu »bez zbędnej zwłoki« i trwałe jej tam utrzymywanie” – napisał na LinkedIn. „Po drugie – u uczestników »życia gospodarczego« trzeba budować przekonanie, że RPP zawsze będzie trzymać się swego mandatu. Budowanie przekonania, że RPP będzie seryjnie i bez wahania obniżać stopy jest jakimś ekonomicznym humbukiem” – dodał.

gabriela masłowska rpp

Artykuł, który ekonomistka napisała dla portalu Radia Maryja. Pierwsza z nich to radykalny wzrost stóp procentowych, by szybko podstawowa stopa NBP była wyższa od inflacji. Do felietonu https://www.investorynews.com/funt-slajdy-after-dup-mowi-to-wont-zgadzam-sie-do-current-brexit-deal/ Gabrieli Masłowskiej dla Radia Maryja odniósł się ekonomista Janusz Jankowiak. Zwrócił uwagę, że RPP, decydując o wysokości stóp procentowych, nie powinna kierować się „elastycznością”.

Najpopularniejsze w BUSINESS INSIDER

Od 1974 do 1976 była asystentem w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk. Od 1976 do 1980 wykładała na UMCS, a następnie została adiunktem na Wydziale Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Jako wykładowczyni związana także z Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu[2].

  1. Jeśli mają rację, a NBP nie podniesie już w tym cyklu stóp procentowych (na taki scenariusz stawia rynek), inflacja w Polsce przekroczy cel NBP ośmiokrotnie.
  2. Od 1974 do 1976 była asystentem w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk.
  3. Najbezpieczniej jednak myśleć w kierunku stabilizacji stóp – powiedziała Masłowska.
  4. Składa ona sprawozdania z wykonania planów w Sejmie.
  5. Dr Gabriela Masłowska, której sześcioletnia kadencja w RPP rozpoczęła się 7 października 2022 r.

Gabriela Masłowska, członkini RPP, oceniła w rozmowie z PAP, że w scenariuszu braku nowych szoków będzie można myśleć o obniżkach stóp NBP dopiero w drugim półroczu 2025 r. Najbardziej prawdopodobna jest stabilizacja stóp, ale dostrzega też wiele czynników mogących potencjalnie podbić inflację, przez co nie wyklucza możliwości podwyżki stóp pod koniec bieżącego roku. Członkini RPP Gabriela Masłowska w wywiadzie dla PAP Biznes nie wykluczyła, że pod koniec roku Rada zdecyduje się na podwyżkę stóp procentowych.

W scenariuszu braku nowych szoków o obniżkach stóp procentowych można będzie myśleć w drugiej połowie 2025 lub na początku 2026 r. Jej zdaniem jest tak wiele czynników niepewności mogących podbijać inflację, że nie jest wykluczona możliwość podwyżki stóp pod koniec 2024 r. “Do końca 2024 r. najbardziej prawdopodobna jest w stabilizacja stóp procentowych, ale jest tak wiele czynników niepewności mogących potencjalnie podbijać inflację, że nie wykluczam możliwości podwyżki stóp pod koniec roku. Najbezpieczniej jednak myśleć w kierunku stabilizacji stóp” – powiedziała PAP Biznes Masłowska.

Nowa członkini RPP zabrała głos. Wskazała, jak chce zwalczyć inflację

Wg Masłowskiej, utrzymywanie w obecnej sytuacji stóp proc. Bez zmian sprzyja realizacji celu inflacyjnego w średnim okresie, a przy dalszych decyzjach należy kierować się napływającymi informacjami dotyczącymi perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej. Masłowska opowiedziała się za wyborem drugiej strategii, wskazując, że zdaje sobie sprawę, że proces dochodzenia Ostre wyprzedaże na European Open inflacji do celu inflacyjnego w tym scenariuszu będzie dłuższy, niż w przypadku strategii pierwszej. Im bliżej listopadowej projekcji inflacji, tym więcej głosów z RPP udowadnia, że w Radzie istnieje poważny podział opinii na temat kierunku prowadzenia polityki pieniężnej. Część członków opowiada się za zdecydowanymi podwyżkami stóp procentowych.

Jak mocno wzrośnie inflacja w drugim półroczu?

To ważny głos, bo jeden z pierwszych Masłowskiej, która została na początku października powołana do RPP przez Sejm. Wcześniej była posłanką na Sejm i zasiadała w Komisji Finansów Publicznych. “Wprawdzie na rynkach akcji od pewnego czasu trwa korekta spadkowa, ale nie powinno nas to w żaden sposób przerażać. Doświadczenie uczy, że korekty spadkowe są naturalnym elementem składowym długoterminowej, wzrostowej tendencji na rynkach akcji w wielu krajach” – dodała. Wcześniej Masłowska broniła prezesa NBP Adama Glapińskiego, przekonując, że nieprecyzyjne i chybione szacunki dotyczące inflacji nie podważają jego wiarygodności, “bo tak właśnie zmieniała się sytuacja”.